Ayokong Isang piraso Ng Puso Ng Isang Tao — Gusto Ko Ng Buong Sumpain

Ang ilang mga kalalakihan ang nais kong tukuyin bilang semi-magagamit. Bibigyan lamang nila ang isang batang babae ng isang piraso ng mga ito at hahayaan lamang silang makalahati. Ang ganoong uri ng relasyon ay hindi para sa akin. Hindi ko nais ang isang piraso lamang ng puso ng isang lalaki-gusto ko ang buong sumpain.Hindi ako magpapaligsahan para sa isang lalaki.

Walang dapat babae. Hindi ko susubukan na kumbinsihin ang isang lalaki na mahalin ako. Hindi ko ililista ang lahat ng mga kadahilanan na napakahusay ko na parang nagmamakaawa ako sa kanya na piliin ako. Kung hindi niya makita kung gaano ako kadako sa kanyang sarili at kung binubugbog niya ako laban sa ibang mga kababaihan kung gayon hindi lang siya karapat-dapat sa akin. Ibinibigay niya sa akin ang kanyang buong puso o hindi siya nakakakuha ng isang piraso ng akin.

Kailangan kong makasama ang isang tao na hindi takot sa pangako .

Sobrang sakit ko sa mga kalalakihan na may mga isyu sa pangako. Kung hindi sila handa para sa isang relasyon kung gayon bakit ang impiyerno ay nakikipagtagpo sila? Ayokong mahulog sa isang lalaki na hindi ko maaaring magkaroon ng isang tunay na hinaharap. Kung hindi siya handa na maging kasintahan at buong puso na gumawa sa isang babae kailangan niyang ilabas ang kanyang sarili sa laro sa pakikipag-date at manatili ng mahigpit sa linya ng hookup.

Nais kong maging sa isang patlang na paglalaro.

Nangangahulugan iyon na ang kanyang damdamin ay kailangang tumugma sa aking damdamin. Ayokong mahulog sa kanya nang magustuhan lang niya ako. Siya ay interesado o hindi. Siya man ay nagtaguyod ng isang relasyon sa akin ng ganap o siya ay lumayo. Kung nasa loob ako lahat ay mas mabuti na rin siya dahil wala akong mga relasyon kung saan hindi ako pantay.Ang pag-ibig ay hindi marahil isang uri ng bagay.

Kung mahal niya talaga ako, wala dapat siyang alinlangan. Kung wala siyang anoman bakit niya itatago ang anumang piraso ng kanyang puso mula sa akin? Hindi siya maaaring balikan sa kanyang isipan na sinusubukang malaman kung mahal niya talaga ako. Kapag nagmamahal ka talaga, alam mo ito, at ayaw kong makasama ang isang lalaking may gaanong kawalang katiyakan sa akin.

Kailangan kong pakiramdam ay ligtas at ligtas sa aking relasyon.

Kung wala akong buong puso ng isang lalaki palagi akong mag-aalala tungkol sa mga piraso na hindi pagmamay-ari ko. Magkakaroon ba ako ng buong bagay? O ang piraso na hindi para sa akin ay lalaki at lumalaki hanggang sa iwan niya ako balang araw? Kung hindi siya nasa loob, hindi ako makakaramdam ng ligtas kasama siya. Sa halip, ang aking kawalan ng kapanatagan ay mahuhumaling sa araw na hindi niya maiwasang umalis.